ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza ŁSM w Łomży – kadencja 2019/2022:
 • Krystyna Zapert – Przewodnicząca RN
 • Edyta Dorota Kuligowska – Zastępca Przewodniczącej RN
 • Małgorzata Pietruszewska – Sekretarz RN
 • Katarzyna Malinowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Mariusz Mertens – Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Barbara Cecylia Żelazna – Przewodnicząca Komisji Społeczno – Kulturalnej
 • Marcin Antoniak – Członek RN
 • Elżbieta Sabina Bączek – Członek RN
 • Jan Chmielewski – Członek RN
 • Witold Gronostajski – Członek RN
 • Mariusz Gulanowski – Członek RN
 • Emilia Konopka – Członek RN
 • Teresa Marchwicka – Członek RN
 • Bartosz Trojanowski – Członek RN
 • Maksymilian Tymiński– Członek RN
Przyjęcia interesantów

Rada Nadzorcza Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży przyjmuje interesantów w siedzibie Spółdzielni przy ul. Al. Legionów 7b w Łomży.

W celu określenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (86) 215-26-75.

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631