Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Osiedle Górka Zawadzka

Skontaktuj się

86 215 26 31

Osiedle Górka Zawadzka położone jest w obrębie ulic Bolesława Prusa, Leopolda Staffa i Stefana Żeromskiego. Zasoby osiedla to 42 budynki mieszkalne, powstałe w latach 1979 – 2011, 36 lokali użytkowych oraz 55 garaży. Pierwszy budynek zrealizowano przy ulicy Prusa 1, a ostatni przy Prusa 23.

Pomimo, iż zasoby Osiedla Górka Zawadzka nie należą do najstarszych w naszej Spółdzielni, dużą uwagę przywiązuje się tu do nieustających prac remontowych w zakresie termomodernizacji zasobów, przebudowy/dobudowy wiatrołapów, wymiany nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych, powstawania nowych parkingów, unowocześniania urządzeń placów do gier i zabaw.

Wszystkie starsze budynki, które docieplono w latach 90-tych XX wieku, przeszły, przechodzą lub w przyszłości będą przechodzić ponowną termomodernizację, celem dostosowania parametrów przenikalności termicznej przegród budowlanych do obecnie obowiązujących warunków technicznych. 

W zasobach tego Osiedla wszystkie nieruchomości, w których funkcjonują dźwigi osobowe, celem minimalizacji kosztów eksploatacji, doposażono w instalacje fotowoltaiczne, przy czym, co istotne, w dużej mierze środki na ten cel pozyskano z zewnętrznych źródeł finansowania.

W obrębie tego Osiedla, podobnie jak na pozostałych, budynki wyposażone są w indywidualne węzły ciepłownicze zasilane ciepłem systemowym z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży. Dodatkowo, w obiektach wybudowanych po roku 2010, funkcjonują instalacje solarne, produkujące energię cieplną na potrzeby podgrzania centralnej ciepłej wody użytkowej.

Rozwój Osiedla Górka Zawadzka

Budynki wielorodzinne:

 • 1979 – Prusa 1, 2, 3, 4, 6,  Staffa 2, 4, 6, 10,
 • 1980 – Prusa 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, Staffa 8, 12, 14, Żeromskiego 3, 3A, 5, 6, 8, 10,
 • 1981 – Prusa 10, 12, 19, Staffa 16, 18,20, 22, Żeromskiego 2, 4, 1A,
 • 1982 –  Żeromskiego 1, 1B,
 • 1995 – Prusa 14,
 • 1996 – Prusa 18,
 • 2010 – Prusa 21,
 • 2011 – Prusa 23.

Pawilony:

 • 1981 – Prusa 8A,
 • 1989 – Staffa 24,
 • 1993 – Żeromskiego 5A,
 • 1994 – Prusa 4A, Żeromskiego 2A, 4A,
 • 1998 – Prusa 10A,
 • 2001 – Staffa 20A, Żeromskiego 10A,
 • 2008 – Żeromskiego 5B.

Garaże wolnostojące – 30 szt.:

 • 1996 – Prusa 20 – 30  szt..