ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Foto ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży  ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: - remont klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót tow... więcej →

Aktualności

I Seminarium Naukowo-Technicz...

Foto ŁSM

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z siedzibą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Seminarium Naukowo - Technicznym pt. "Aspekty wdrożeniowe nowych tech... więcej →

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Foto ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w zasobach Łomżyńskiej Spó... więcej →