Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Kontakt

Dane kontaktowe

Rachunki bankowe

Rachunek wpłat na budowę mieszkań

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia usterek (w godzinach pracy 7:15-15:15) 

przyjmowane są w poszczególnych administracjach osiedlowych osobiście lub pod nr tel.:

Po godzinach pracy administracji osiedlowych zgłoszenia usterek należy kierować pod nr tel.:

Pogotowie dźwigowe:

 • Sekretariat/Centrala/Fax
  86 216-52-66 – Małgorzata Dymko
 • Specjalista ds. Organizacyjno-Samorządowych
  86 215-26-75 – Agnieszka Nadolna
 • Główny Księgowy
  86 215-26-03 – Bożena Modzelewska
 • Kierownik Działu Księgowości
  86 215-26-56 – Elżbieta Samordak
 • Dział Księgowości – czynsze
  86 215-26-08 – Osiedla Centrum i Konstytucji – Agnieszka Śmiarowska
  86 215-26-09 – Osiedla Jantar i Górka Zawadzka – Edyta Cwalina
 • Z-ca Prezesa Zarządu ŁSM w Łomży Kierownik Działu Technicznego
  86 215-26-38 – Krzysztof Cieśliński
 • Dział Techniczny
  86 215-26-60 – Bogdan Zaremba
  86 215-26-58 – Jacek Gutowski
 • Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
  86 215-26-65 – Emilia Karwowska
 • Członek Zarządu ŁSM w Łomży Kierownik Działu GZM
  86 471-17-62 – Piotr Pawłowski
 • Dział GZM
  86 215-26-07 – Daria Anna Wasilewska
  86 215-26-23 – Przemysław Witkowski
  86 215-26-52 – Wiesław Wiśniewski
  86 215-26-36 – Marcin Marzec
 • Dział GZM – zużycie wody
  86 216-49-21 – Leszek Gruszfeld
 • Dział GZM – lokale użytkowe
  86 215-26-61 – Wiesława Dąbrowska
 • Dział Członkowsko – Mieszkaniowy
  86 215-26-04 – Edyta Szulc
  86 215-26-05 – Ewelina Laskowska
 • Kierownik Osiedla
  86 215-26-10 – Andrzej Krzynówek
 • Zgłaszanie usterek, dodatki mieszkaniowe
  86 216-56-78 – Małgorzata Rogińska
 • Rozliczanie zużycia mediów
  86 215-26-13 – Mirosław Seroka
 • Administrator Osiedla Centrun
  86 471-17-63 – Zbigniew Wysocki
 • Inspektor ds. eksploatacji
  86 215-26-14 – Jan Śmiarowski
 • Kierownik Osiedla
  86 215-26-20 – Jarosław Niedźwiecki
 • Zgłaszanie usterek, dodatki mieszkaniowe
  86 215-26-21 – Elżbieta Konopka
 • Zarządzanie usługami konserwatorskimi
  86 215-26-22 – Marzena Pijanowska
 • Rozliczanie zużycia mediów
  86 215-26-12 – Silvio Toppan
 • Administrator Osiedla Jantar
  86 215-26-25 – Andrzej Boć
 • Kierownik Osiedla
  86 215-26-30 – Józef Czajkowski
 • Z-ca Kierownika Osiedla, Administrator Osiedla Konstytucji
  86 215-26-35 – Agnieszka Wieczorek
 • Administrator Osiedla Górka Zawadzka
  86 471-17-60 – Wojciech Wysocki
 • Zgłaszanie usterek, dodatki mieszkaniowe
  86 215-26-31 – Magda Kuźnicka
 • Zarządzanie usługami konserwatorskimi
  86 471-17-61 – Adam Szczodry
 • Inspektor ds. eksploatacji
  518-335-982 – Piotr Czerwiński
 • Rozliczanie zużycia mediów
  86 215-26-59 – Mariusz Jesionkowski