Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

O Spółdzielni

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Zarząd ŁSM w Łomży

Wojciech Michalak

Prezes Zarządu ŁSM w Łomży

Krzysztof Cieśliński

Z-ca Prezesa Zarządu ŁSM w Łomży
Kierownik Działu Technicznego

Piotr Pawłowski

Członek Zarządu ŁSM w Łomży
Kierownik Działu GZM

Przyjęcia interesantów

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu.

Rada Nadzorcza ŁSM w Łomży

 • Witold Gronostajski – Przewodniczący RN
 • Bartosz Trojanowski – Zastępca Przewodniczącego RN
 • Emilia Konopka – Sekretarz RN
 • Jan Chmielewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Maksymilian Tymiński – Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Marcin Antoniak – Przewodniczący Komisji Społeczno – Kulturalnej
 • Iwona Bronisława Chmielewska-Matyjaszczyk – Członek RN
 • Katarzyna Czerwińska – Członek RN
 • Robert Głażewski – Członek RN
 • Wiesław Grala – Członek RN
 • Izabela Kamińska – Członek RN
 • Arkadiusz Piaścik – Członek RN
 • Wojciech Paweł Pietruszewski – Członek RN
 • Kazimierz Skajster – Członek RN
 • Marek Waszczuk– Członek RN

Przyjęcia interesantów

Rada Nadzorcza Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży przyjmuje interesantów w siedzibie Spółdzielni przy ul. Al. Legionów 7b w Łomży.

W celu określenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (86) 215-26-75.

Historia Spółdzielni

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży, założona w 1958 roku, ma bogatą historię wspierania lokalnej społeczności poprzez zapewnianie dostępu do wysokiej jakości mieszkań. Przez dekady, dzięki swojej działalności, przyczyniła się do rozwoju miasta, stając się ważnym elementem jego krajobrazu oraz kluczowym graczem na rynku mieszkaniowym w regionie.