ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Wymiana wodomierzy - III i IV kwartał 2017

watermeter_radio_istaŁomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży, począwszy od miesiąca kwietnia 2016 roku, rozpoczęła proces wdrażania radiowego systemu odczytu wodomierzy w całych swoich zasobach. Tego typu rozwiązanie stanowi ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Odczytu licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili – nawet w przypadku braku obecności lokatora w mieszkaniu.

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy ŁSM nie będą musieli już wchodzić do mieszkań, aby odczytać stany liczników. Wystarczy, że podjadą w okolice budynku i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości nawet do 300 metrów.

Jak wygląda wymiana wodomierza.

Mieszkańcy, których lokale zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac poprzez wywieszenie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń. Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela mieszkania.

Korzystając z okazji, zwracamy się z prośbą o zapewnienie monterom swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

Wykaz budynków objętych wymianą wodomierzy w III i IV kwartale 2017 roku:

harmonogram_III

dodano dnia: 21-07-2017
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631