ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Staffa 6A - znamy wykonawcę

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:

  • Przetarg nr 7/2022 z dn. 11.07.2022 r. na roboty budowlano montażowe budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie piwnic oraz boksami garażowymi w poziomie parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu na terenie położonym w Łomży przy ul. Staffa 6A obejmującym część działki o nr. geodezyjnym 10481/18,

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: AGBAKAR Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Łomży, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 1.03.

Przedmiot zamówienia wykona za cenę 10 483 687,00 zł netto.

dodano dnia: 04-08-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631