Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Sprawozdanie z działalności za 2023 rok – Kierunki na lata 2024/2025

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2023 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obrazujące zasoby Spółdzielni.