ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Sprawozdania - Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży - Strona 2

Foto ŁSM

data dodania: 10-03-2014

Sprawozdanie z działalności za 2011 rok – Kierunki na rok 2012/2013

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2011 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2011 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 05-03-2014

Sprawozdanie z działalności za 2010 rok – Kierunki na rok 2011/2012

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2010 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2010 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631