ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Przetargi - Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży - Strona 3

Foto ŁSM

data dodania: 19-12-2019

Wyłoniono wykonawców

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz ... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 20-08-2019

Najkorzystniejsza oferta

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:  - wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu pomiędzy budynkami przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5 a 7 ... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 12-04-2019

Najkorzystniejsza oferta – garaże przy ul. Bema 9

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na: wykonanie robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni betonowej korytarza kondygnacji podziemnej garażu wielop... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 14-03-2019

Bud. przy ul. Bema 5 – wyłoniono wykonawcę

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na: wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową o pięć wiatrołapów, dociepleniem i remontem wraz z kolorystyką... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 20-02-2019

Rozstrzygnięto kolejny przetarg

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na: - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 20-02-2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz ... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 31-01-2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano – montażowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami wraz z towarzyszącym ... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 13-12-2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:  - wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach o... więcej →

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631