Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Staffa 6A – znamy wykonawcę

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:

  • Przetarg nr 2/2023 z dn. 19.05.2023 r. na wykonanie  robót budowlano montażowych budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie piwnic oraz boksami garażowymi w poziomie parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z budową komory ciepłowniczej i rozbiórką nieczynnej sieci ciepłowniczej kanałowej oraz kolidującej sieci z rur preizolowanych wraz z komorą ciepłowniczą na terenie położonym w Łomży przy ul. Staffa 6A obejmującym część działek o nr. geodezyjnym 10481/19 i 10481/20,

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: AGBAKAR Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Łomży, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 1.03.

Przedmiot zamówienia zaoferowano wykonać za cenę 11 450 000,00 zł netto.