Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Przetarg nr 3/2024 – wyniki

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Przetarg nr 3/2024 na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • rozbudowę o wiatrołapy, docieplenie, remont i dyspozycję kolorystyczną elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejszą (najniższa cena) następującą ofertę:

AdresKwota netto [zł]Firma
Juliusza Słowackiego 4493 927,17REMAR MAREK ŁEMPICKI Stanisławowo 2a, 18-416 Zbójna