Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Ogłoszenie – wyniki przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Przetarg nr 4/2023 na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • remont oświetlenia zewnętrznego na osiedlu Bohaterów Monte Cassino w Łomży,

wybrano następującą ofertę:

  • Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. Jawna Jankowski, Sienicki, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża – 66 700 zł netto.