Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Przetarg nr 8/2023 na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem remont klatek schodowych, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łomży przy ul.:

  • Dwornej 1,
  • Bolesława Prusa 9,
  • Bolesława Prusa 12,
  • Stefana Żeromskiego 1,
  • Juliana Ursyna Niemcewicza 12,
  • Przykoszarowej 21,
  • Przykoszarowej 25,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

W części dotyczącej  budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.:

  • Bolesława Prusa 12,
  • Stefana Żeromskiego 1,
  • Juliana Ursyna Niemcewicza 12,

przetarg unieważniono.