Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Przetarg nr 3/2023 na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Żeromskiego 1B,
  • remont dachów budynków położonych przy ul. Niemcewicza 3 i Przykoszarowej 25,
  • remont chodników przy ul. Kołłątaja 12 w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty: