Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Montaż stolarki okiennej – wykaz firm 2024

Dokonując wymiany stolarki okiennej w zajmowanym lokalu, osoba posiadająca do niego tytuł prawny (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność lokalu) może skorzystać z dofinansowania Spółdzielni. ŁSM w Łomży pokrywa koszty montażu stolarki okiennej.

Osoba zainteresowana wymianą zamawia stolarkę wraz z montażem w wybranej firmie mającej podpisaną ze Spółdzielnią umowę o współpracy. Wszystkie sprawy związane z wymianą, łącznie z powiadomieniem służb Spółdzielni o terminie montażu i odbioru wykonanych robót prowadzi dostawca stolarki. Po dokonaniu odbioru, koszty montażu okien pokrywa Spółdzielnia (montażysta fakturę wystawia dla ŁSM w Łomży), Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu ponosi tylko koszty zakupu stolarki okiennej.

Wykaz firm, z którymi Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży podpisała umowy na wymianę stolarki okiennej w 2024 roku:

 1. DW DOMEL Elżbieta Zabielska, ul. Wojska Polskiego 22, 18-400 Łomża,
 2. PHU ”PARTNER” mgr inż. Marek Malinowski, ul. Mazowiecka 1/13, 18-400 Łomża,
 3. EKSPERTT Kazimierz Łupiński, Al. Piłsudskiego 40B, 18-400 Łomża,
 4. PPHU GEAL S.C., Al. Legionów 52, 18-400 Łomża.
 5. AVANS Włodzimierz Tomaszuk, ul. Stacha Konwy 8/31, 18-400 Łomża,
 6. DELTA Andrzej Siedlecki, Al. Legionów 27, 18-400 Łomża,
 7. ALHUB Albert Stomski, ul. Towarowa 25, 18-400 Łomża.

Można także dokonać wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie. W tym przypadku koszty montażu po odbiorze robót zwracane są bezpośrednio osobie posiadającej tytuł do lokalu w wysokości 20,00 zł (dwudziestu złotych) za montaż 1 metra obwodu okna. Przypominamy, że przed przystąpieniem do wymiany należy zgłosić w Administracji Osiedla termin montażu, następnie uzgodnić datę odbioru.

Warunki dofinansowania przez Spółdzielnię kosztów wymiany okien:

 • wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
 • zachowanie podziału oraz kolorystyki istniejącego okna,
 • montaż nawiewników we wszystkich oknach oprócz okna w pomieszczeniu kuchennym,
 • współczynnik przenikania ciepła wymienianych okien nie może być wyższy niż 0,9 W/m2 K
 • w przypadku ponownej wymiany okien musi upłynąć co najmniej 10 lat od daty poprzedniego dofinansowania wymiany okien przez ŁSM w Łomży.