ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Pomoc dla Eryka

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży włącza się do akcji zbiórki pieniędzy na leczenie chorego, 9-cio letniego, Eryka Kopczewskiego, cierpiącego na wadę serca HLHS, padaczkę objawową, niewydolność oddechową, wadę wzroku oraz głuchotę czuciowo – nerwową obustronną.

Informujemy, że puszki na datki znajdują się w naszych biurach:

  • Administracja Osiedla Centrum, ul. Bernatowicza 6 w Łomży,
  • Administracja Osiedla Jantar, ul. Wyszyńskiego 8 w Łomży,
  • Administracja Osiedla Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 2 w Łomży,
  • Biuro Zarządu ŁSM w Łomży, Al. Legionów 7B w Łomży, pokój nr 3.

Wpłaty można również uiszczać za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Siepomaga pod adresem:

https://www.siepomaga.pl/eryk-kopczewski

Pomóżmy Erykowi wygrać z chorobą!

dodano dnia: 31-03-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631