ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2019 roku do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSM w Łomży Al. Legionów 7B w pokoju nr 1 (sekretariat) w zaklejonych, nieoznakowanych kopertach z adnotacją: „Przetarg – kontrola instalacji gazowej i wentylacji.”

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi  w dniu 06.12. 2019 r. o godz. 1010 w siedzibie ŁSM w Łomży, pokój nr 10 /świetlica/.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest tylko w formie elektronicznej na stronie Spółdzielni www.lsmlomza.pl lub w biurze Zarządu Al. Legionów 7b, Dział GZM, pokój nr 3.

Bliższych informacji udzielają: Piotr Pawłowski – tel. 506 230 073, Andrzej Czajkowski – tel. 506 230 189.

Zarząd ŁSM w Łomży

Dokumenty do pobrania (*.rar)

dodano dnia: 19-11-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631