ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

– remont klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łomży, zlokalizowanych przy ul.:

  • Pięknej 14,
  • Mikołaja Kopernika 6,
  • Fryderyka Chopina 3,
  • Leopolda Staffa 2,
  • Stanisława Małachowskiego 5,
  • Jędrzeja Śniadeckiego 5, 7, 9.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2021 roku do godz. 1000.
Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Al. Legionów 7B,  w sekretariacie, pokój nr 1, w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg nr 1/2022. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi  w dniu 30.11. 2021 r. o godz. 1015 w siedzibie ŁSM w Łomży, pokój nr 10 /świetlica/.

Bliższych informacji udzielają:

  • Jacek Gutowski – tel. 86 215 26 58 – w zakresie dot. bud. przy ul. Pięknej 14, Kopernika 6, Małachowskiego 5, Śniadeckiego 5, 7, 9,
  • Bogdan Zaremba – tel. 86 215 26 60 – w zakresie dot. bud. przy ul. Chopina 3, Staffa 2.

Dokumenty przetargowe do pobrania – CZĘŚĆ 1/2 (*.zip)

Dokumenty przetargowe do pobrania – CZĘŚĆ 2/2 (*.zip)

dodano dnia: 17-11-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631