ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

– wykonanie remontu chodników, dojazdów, placu zabaw, utwardzenia i renowacji terenu pomiędzy budynkami Przykoszarowa 31 a 33 w Łomży

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04. 2018 roku do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Al. Legionów 7B,  w sekretariacie, pokój nr 1, w zaklejonych kopertach z napisem „Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – przetarg nr 6/2018. Nie otwierać ”.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi  w dniu 20.04. 2018 r. o godz. 1015 w siedzibie ŁSM, pokój nr 10 /świetlica/.

Bliższych informacji udzielają : Józef Czajkowski tel. 86 215 26 35 i  Zbigniew Dziemiński tel. 86 215 26 97.

 

Dokumenty przetargowe do pobrania (*.zip)

dodano dnia: 11-04-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631