ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Przetargi na zbycie lokali mieszkalnych

przetargi_zajŁSM w Łomży ogłasza przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności lokali przy ul. Bolesława Prusa 13/53, ul. Władysława Broniewskiego 1/29 oraz ul. Plac Niepodległości 15/70.

Przetargi odbędą się w dniu 20 września 2018 roku (czwartek):

 • ul. Prusa 13 m 53 o godz. 9:00,
 • ul. Broniewskiego 1/29 o godz. 10:00,
 • ul. Plac Niepodległości 15 m 70 o godz. 11:00

w biurze Spółdzielni, Al. Legionów 7B w Łomży /sala narad, p. nr 10/.

 

Dane dot. mieszkania przy ul. Prusa 13 m 53:

 • pow. użytkowa 36,04 m² /2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój/
 • parter; loggia
 • cena wywoławcza 75 000,00 zł; wadium w wysokości 7 500,00 zł należy wpłacić do dnia 18.09.2018r. na numer konta PKO BP S.A. 52102013320000170200275172 (osoba wpłacająca musi posiadać rachunek bankowy).
 • Termin wpłaty przetargowej ceny nabycia upływa piątego dnia od daty przeprowadzenia przetargu pod rygorem przepadku wadium.
 • Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Os. Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 2 /tel. 86 215-26-31/.

 

Dane dot. mieszkania przy ul. Broniewskiego 1 m 29:

 • pow. użytkowa 23,84 m² /1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój/
 • IV piętro
 • cena wywoławcza 47 000,00 zł; wadium w wysokości 4 700,00 zł należy wpłacić do dnia 18.09.2018r. na numer konta PKO BP S.A. 52102013320000170200275172 (osoba wpłacająca musi posiadać rachunek bankowy).
 • Termin wpłaty przetargowej ceny nabycia upływa piątego dnia od daty przeprowadzenia przetargu pod rygorem przepadku wadium.
 • Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Os. „Jantar”, ul. Wyszyńskiego 8 /tel. 86 215-26-21/.

 

Dane dot. mieszkania przy ul. Plac Niepodległości 15 m 70:

 • pow. użytkowa 36,00 m² /2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój/
 • II piętro; loggia
 • cena wywoławcza 77 000,00 zł; wadium w wysokości 7 700,00 zł należy wpłacić do dnia 18.09.2018r. na numer konta PKO BP S.A. 52102013320000170200275172 (osoba wpłacająca musi posiadać rachunek bankowy).
 • Termin wpłaty przetargowej ceny nabycia upływa piątego dnia od daty przeprowadzenia przetargu pod rygorem przepadku wadium.
 • Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Os. Centrum, ul. Bernatowicza 6 /tel. 86 216-56-78/.

 

Pisemne oferty zawierające wniosek, potwierdzenie wpłaty wadium oraz załącznik dotyczący zwrotu wadium oraz zgodę współmałżonków w sytuacjach określonych w pkt. 6 rozdział III Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych w ŁSM w Łomży prosimy składać do dnia 18.09.2018r. w sekretariacie ŁSM w Łomży Al. Legionów 7B w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ” oraz podaniem imienia i nazwiska, adresu lokalu, którego dotyczy przetarg. Wymagane dokumenty do pobrania ze strony internetowej: www.lsmlomza.pl.  lub pokoju nr 2 w biurze Spółdzielni.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udzielamy w biurze Spółdzielni, pokój nr 2 /tel. 86 2152605 lub 2152604/.

Zarząd zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych w ŁSM w Łomży

Wniosek o przystąpienie do przetargu

Wniosek o zwrot wadium

 

dodano dnia: 12-09-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631