ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego

przetargi_zajŁSM w Łomży ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul. Władysława Reymonta 6/14.

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 9:30, w budynku Administracji Osiedla Nr 3 /świetlica, I piętro/, ul. Konstytucji 3 Maja 2 w Łomży.

Dane dot. mieszkania przy ul. Władysława Reymonta 6 m 14:

  • pow. użytkowa 36,04 m² /2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, balkon/,
  • IV piętro,
  • cena wywoławcza 139 200,00 zł; wadium w wysokości 13 920,00 zł należy wpłacić do dnia 18.01.2021 r. na numer konta PKO BP S.A. 52 1020 1332 0000 1702 0027 5172  (osoba wpłacająca musi posiadać rachunek bankowy).
  • Termin wpłaty przetargowej ceny nabycia upływa piątego dnia od daty przeprowadzenia przetargu pod rygorem przepadku wadium.
  • Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Os. Jantar, ul. Wyszyńskiego 8 /tel. 86 215-26-21/.

Pisemne oferty zawierające wniosek, potwierdzenie wpłaty wadium oraz załącznik dotyczący zwrotu wadium oraz zgodę współmałżonków w sytuacjach określonych w pkt. 6 rozdział III Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych w ŁSM w Łomży prosimy składać do dnia 18.01.2021 r. w sekretariacie ŁSM w Łomży Al. Legionów 7B w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ” oraz podaniem imienia i nazwiska, adresu lokalu, którego dotyczy przetarg. Wymagane dokumenty do pobrania ze strony internetowej: www.lsmlomza.pl.  lub pokoju nr 2 w biurze Spółdzielni.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udzielamy w biurze Spółdzielni, pokój nr 2 /tel. 86 2152605 lub 2152604/.

Zarząd zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych w ŁSM w Łomży

Wniosek o przystąpienie do przetargu

Wniosek o zwrot wadium

dodano dnia: 05-01-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631