ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:

  • roboty budowlano montażowe budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie piwnic oraz boksami garażowymi w poziomie parteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu na terenie położonym w Łomży przy ul. Staffa 6A obejmującym część działki o nr. geodezyjnym 10481/18.

Termin składania ofert – do 11.07.2022 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży przy  Al. Legionów 7 B w Łomży, pokój nr 1 (sekretariat), w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg nr 7/2022. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu  11.07.2022 r. godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 (świetlica).

Bliższych informacji udzielą:

Bogdan Zaremba506 230 470branża architektoniczna, konstrukcyjna i drogowa
mgr inż. Dariusz Ciszewski507 825 175branża sanitarna
mgr inż. Zbigniew Mieczkowski664 085 628branża elektryczna
inż. arch. Emilia Karwowska662 051 699koordynator

Dokumenty przetargowe do pobrania (*.zip)

dodano dnia: 17-06-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631