Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Zatrudnimy hydraulika

Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży pilnie zatrudni firmę do realizacji świadczeń usług konserwacyjnych w branży hydraulicznej i spawalniczej w zasobach ŁSM w Łomży na Osiedlach Górka Zawadzka i Konstytucji 3 Maja, w niżej wymienionych budynkach:

  • branża hydrauliczna: ul. Śniadeckiego od 1 do 12, ul. Przykoszarowa od 15 do 25, zespół usługowo-garażowy na ul. Śniadeckiego, ul. Kołłątaja od 1 do 12,
  • branża spawalnicza: zasoby na Osiedlach Górka Zawadzka i Konstytucji 3 Maja.

Kontakt w powyższej sprawie z Członkiem Zarządu ŁSM w Łomży, Panem Piotrem Pawłowskim, tel. 506 230 025.