ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Od stycznia 2020 zmiana stawek za wywóz odpadów

MPK110-1-1024x512Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 123/XIII/19  z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, od 1 września 2019 r. obowiązywać będą nw. stawki:

Zabudowa wielorodzinna:

  1. Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób:
  • Odpady niesegregowane – 60 zł,
  • Odpady segregowane – 30 zł.
  1. Gospodarstwa jednoosobowe:
  • Odpady niesegregowane – 60 zł,
  • Odpady segregowane – 20 zł.
  1. Gospodarstwa niezamieszkałe:
  • 0 zł.Do pobrania:

Deklaracja wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych – obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

dodano dnia: 19-12-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631