ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Od czerwca 2020 zmiana stawek za wywóz odpadów

MPK110-1-1024x512Na podstawie Uchwały Rady Miasta Łomża  Nr 239/XXIV/20 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, Rada Miejska Łomży określiła miesięczne opłaty od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej w wysokości:

  • 16,00 zł. od osoby miesięcznie – odpady muszą być segregowane

Stawka uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

Do tej informacji załączamy druk, który umożliwi złożenie przez Zarząd ŁSM w Łomży deklaracji w sprawie wysokości opłat. Prosimy o zapoznanie się z tym drukiem oraz jego wypełnienie i dostarczenie do Administracji Osiedla lub Biura Zarządu ŁSM w Łomży w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2020 r.

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego i zachowania szczególnych form ostrożności ŁSM w Łomży umożliwia Państwu w skrajnych przypadkach składanie deklaracji śmieciowych za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@lsmlomza.pl  lub kontaktu telefonicznego:

  • Administracja Centrum (86) 216-56-78,
  • Administracja Jantar (86) 215-26-21,
  • Administracja Osiedla Konstytucji i Górka Zawadzka (86)215-26-31

i w późniejszym terminie odbioru wypełnionej deklaracji przez pracownika Administracji Osiedla ŁSM w Łomży.

Zadeklarowane stawki obowiązują od 1 czerwca 2020r.

Złożenie przedmiotowej deklaracji należy do obowiązku każdego posiadacza lokalu mieszkalnego będącego w Zasobach ŁSM w Łomży.

W przypadku nie dostarczenia wypełnionego druku w wyznaczonym terminie Zarząd ŁSM w Łomży na podstawie Rejestru Mieszkańców Miasta Łomża, uwzględni w opłatach liczbę osób zameldowanych pod danym adresem.

Z poważaniem

 Zarząd ŁSM w Łomży

Oświadczenie – nowe stawki 01.06.2020 r.

dodano dnia: 30-04-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631