ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Nowe mieszkania w ŁSM (ul. Reymonta 7A) - Informacje ogólne

mieszkania

123 mieszkania

miejsca postojowe

83 miejsca postojowe w trzech garażach wielostanowiskowych

garaże

47 miejsc postojowych na zewnątrz budynku


Nowe mieszkania o wysokim standardzie

Reymonta 7A ŁomżaŁomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży rozpoczyna w lutym 2019 roku budowę kolejnego budynku mieszkalno-usługowego. Powstanie on przy ul. Wł. Reymonta 7A.

Znajdzie się w nim 123 mieszkania o powierzchniach od 28 do 78 m2, 83 miejsca postojowe w trzech garażach wielostanowiskowych oraz 47 miejsc postojowych na zewnątrz budynku. W budynku znajdować się będą będą 3 nieuciążliwe lokale usługowe zlokalizowane w narożniku parteru budynku od strony ulicy Reymonta. W podpiwniczeniu i na parterze budynku znajdować się będą komórki lokatorskie i pomieszczenia ogólnodostępne (wózkownie).

Poznaj wysokie standardy budynku.


Wykonawca

AGBAKAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 1.01, 18 – 400 Łomża, Ostatnio realizowane budowy przez wymienionego wykonawcę w ŁSM to budynki B. Prusa 21 i 23 oraz budynek Wł. Broniewskiego 1a.


Rozpoczęcie budowy

Budowę rozpoczęto w lutym 2019 r.


Przewidywany termin przekazania lokali

Lipiec 2021 roku


Grunty

Inwestycja jest realizowana na działkach gruntu nr 12167/1 i 12168/3, które stanowią własność ŁSM. Prawo własności jest uwidocznione w Księdze Wieczystej Nr LM1L/00077815/6.

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631