ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Najkorzystniejsze oferty

mlotek przetargiŁomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na: wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. B. Prusa 17 oraz montażu klap dymowych na 3 klatkach schodowych budynku przy Alei Legionów 5 wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

  1. Budynek B. Prusa 17 – IZO – BAU Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża za cenę 682 118,54 zł netto,
  2. Budynek Aleja Legionów 5 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kuligowski Krzysztof, Aleja Piłsudskiego 52, 18 – 400 Łomża za cenę 99 000,00 zł netto.

dodano dnia: 04-05-2017
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631