ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Karta zgłoszenia kandydata do RN ŁSM w Łomży

W bieżącym roku Walne Zgromadzenie Członków ŁSM w Łomży dokona wyboru członków Rady Nadzorczej ŁSM w Łomży – kadencja 2022/2025.

Kartę zgłoszenia kandydata można pobrać ze strony internetowej  ŁSM w Łomży, w administracjach osiedli lub w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Al. Legionów 7b (pokój nr 15).

Kartę zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej ŁSM w Łomży należy złożyć w terminie 15 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia w siedzibie biura Zarządu  ŁSM w Łomży przy Al. Legionów 7b, pok. nr 1 – sekretariat lub w administracjach osiedli.

Obrady I części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 06.06.2022 r.

Pobierz kartę zgłoszenia kandydata

dodano dnia: 12-05-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631