ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

I Seminarium Naukowo-Techniczne - Zaproszenie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Podlaskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z siedzibą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Seminarium Naukowo – Technicznym pt.

„Aspekty wdrożeniowe nowych technologii w obiektach antropogenicznych”.

Seminarium odbędzie się 30.11.2019 r. o godz. 11:00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19 w Nowej Auli – Budynek „B”.

Chęć uczestnictwa w Seminarium oraz referaty i prezentacje prosimy zgłaszać do dnia 20.11.2019 r. na adres e-mail: dariusz.tomaszewicz@poczta.wsa.edu.pl.
Zgłoszenia udziału w Seminarium można dokonać także pod numerem telefonu: 507 645 880.
Udział w Seminarium jest bezpłatny.
Obradom będzie towarzyszyć wystawa pt. „Zastosowanie obiektów antropogenicznych w budownictwie”.

dodano dnia: 06-11-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631