ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Harmonogram przeglądów wentylacji i instalacji gazowej

gasObowiązek przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych wynika z zapisów Prawa Budowlanego oraz przepisów wykonawczych  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych .

W myśl ww. przepisów, kontrola ta powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie instalacji.

Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany raz w roku równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Harmonogram przeglądów instalacji wentylacji oraz instalacji gazowej w zasobach ŁSM w Łomży:

UWAGA!

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju wirusa SARS-CoV-2 – wszystkie przeglądy instalacji wentylacji oraz instalacji gazowej są czasowo wstrzymane.

O wznowieniu kontroli okresowych w zakresie j.w. poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.

dodano dnia: 17-03-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631