Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia