Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Zapraszamy na piknik „TO MY SĄSIEDZI”