Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Wywóz odpadów wielkogabarytowych w 2024 roku

Firma Usługi Komunalne „BŁYSK” informuje, że harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej, na poszczególnych osiedlach ŁSM w Łomży, przedstawia się następująco:

Jantar, Górka Zawadzka, Konstytucji 3 Maja

Centrum

Odpady wielkogabarytowe są to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach takie jak: meble (np. szafy, stoły), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery.

Prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu poprzedzającym wywóz, ewentualnie najpóźniej w dniu wywozu do godz. 7:00 rano przy wiatach śmietnikowych.

Zbiórka okresowa nie dotyczy elektrośmieci tzn. sprzętu RTV AGD oraz odpadów remontowych i budowlanych.

Prosimy o przegląd i uprzątnięcie zbędnych rzeczy z korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku (suszarnie, wózkownie).

Wystawianie odpadów wielkogabarytowych poza terminami zbiórki jest zabronione. W przypadku potrzeby utylizacji tego rodzaju odpadów poza terminami zbiórek okresowych, odpady należy wywozić do PSZOK pod adresem: ul. Akademicka 22 w Łomży.

Ponadto, firma Usługi Komunalne „BŁYSK” informuje, że przeprowadza również bezpłatny odbiór gruzu z remontów oraz prac prowadzonych w gospodarstwach, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (odpady kod z grupy 17).

W sprawie odbioru tego rodzaju odpadów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 86 218 25 26.