ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Przetargi

Foto ŁSM

data dodania: 09-02-2017

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elew... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 11-04-2016

Najkorzystniejsze oferty

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:  - wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wybrano jako najk... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 11-04-2016

Najkorzystniejsze oferty

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:  - wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i remontu klatek schodowych w... więcej →

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631