ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631

Sekcja rozliczeń wody

Wymiana wodomierzy – ma...

Foto ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży, począwszy od miesiąca kwietnia 2016 roku, rozpoczęła proces wdrażania radiowego systemu odczytu wodomierzy w całych swoich zasobach. Tego typu rozwiązanie stanowi ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Odczytu licznik... więcej →

GZM

Harmonogram przeglądów wentyl...

Foto ŁSM

Obowiązek przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych wynika z zapisów Prawa Budowlanego oraz przepisów wykonawczych  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych . W myśl ww. przepisów, kontro... więcej →

Lokale użytkowe

Lokale do wynajęcia

Foto ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że posiada do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe pod działalność gospodarczą i usługi: w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Małachowskiego 2 - 39,99 m2, 42,00 m2, w budynku przy ul. Małachowskiego 5... więcej →