ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631

Aktualności

Mapa bezpieczeństwa i porządk...

Foto ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w dniu 17 lutego br., w świetlicy (I piętro) Administracji Osiedla Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 2 odbędzie się kolejna z serii konsultacji społecznych w ramach tworzenia "Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego". P... więcej →

GZM

Harmonogram przeglądów wentyl...

Foto ŁSM

Obowiązek przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych wynika z zapisów Prawa Budowlanego oraz przepisów wykonawczych  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych . W myśl ww. przepisów, kontro... więcej →

Lokale użytkowe

Lokale do wynajęcia

Foto ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że posiada do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe pod działalność gospodarczą i usługi: w budynku przy ul. Sadowa 8 - 121,10 m2. Stawka czynszu do uzgodnienia. Bliższych informacji udzielamy pod nr tel... więcej →