ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631

Aktualności

Terminarz wejść wykonawców na...

Foto ŁSM

Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i dociepleniem budynków planowane wejścia wykonawców na plac budowy przedstawiają się następująco: Bohaterów Monte Cassino 1 - do 22.04.2016 r. - MAR TECH Mariusz Chludziński. W br wykonanie doc... więcej →

Aktualności

Karta zgłoszenia kandydata na...

Foto ŁSM

W bieżącym roku Walne Zgromadzenie Członków ŁSM w Łomży dokona wyboru członków Rady Nadzorczej ŁSM w Łomży - kadencja 2016/2019. Osoby chętne do kandydowania na członków Rady Nadzorczej mogą pobrać kartę zgłoszenia kandydata ze strony internetowej  ŁSM bądź w admi... więcej →

Lokale użytkowe

Lokale do wynajęcia

Foto ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że posiada do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe pod działalność gospodarczą i usługi: w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Małachowskiego 2 - 39,99 m2, 26,60 m2, 24,30 m2, w budynku przy ul. Małach... więcej →